พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.2 ปฎิบัจิภารกิจ เนื่องในวันเฉลิมหระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565
พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.2 ปฎิบัจิภารกิจ เนื่องในวันเฉลิมหระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.2 ปฎิบัจิภารกิจ เนื่องในวันเฉลิมหระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฝึกทบทวน การตรวจสถานที่เกิดเหตุภายหลังเหตุระเบิด ตามขั้นตอนตรวจตามมาตรฐานสากล iso 17020

29 พฤษภาคม 2563
ฝึกทบทวน การตรวจสถานที่เกิดเหตุภายหลังเหตุระเบิด ตามขั้นตอนตรวจตามมาตรฐานสากล iso 17020

ันที่ 28 พ.ค.2563 เวลา 09.00-12.00น. กสก.ศพฐ.2 ได้จัดฝึกทบทวน การตรวจสถานที่เกิดเหตุภายหลังเหตุระเบิด ตามขั้นตอนตรวจตามมาตรฐานสากล iso 17020 (Post-blast investigation) โดยได้รับความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ EOD จาก ภ.จว.ชลบุรี จำนวน 4 นาย...

ข้าราชการตำรวจ ศพฐ2 ได้ทำพิธีบวงสรวงทวยเทพเทวา ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

29 พฤษภาคม 2563
ข้าราชการตำรวจ ศพฐ2 ได้ทำพิธีบวงสรวงทวยเทพเทวา ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

วันนี้ (28 พ.ค.2563) เวลา 9.09 น. พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศพฐ2 ได้ทำพิธีบวงสรวงทวยเทพเทวา ณ สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง(ต.หนองข้างคอก...

 

♦♦♦  แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ  ♦♦♦

 

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๒

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงฯ ปีงบประมาณ 2564
- ประกาศ TOR โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 แผ่น)
- ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงฯ

เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ดีเอ็นเอ

สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2564  โครงการพัฒนางงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์สู่ภูมิภาค

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
- 1. แบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 (1-3)
- 2. แบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 (2-3)
- TOR. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 (9แผ่น)
- โครงการ
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- ร่างประกาศเชิญชวน
- บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ 5/2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
-
ปร.6 (1แผ่น)
- ปร.4-5 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 1-9
- ปร.4-5 อาคารเอนกประสงค์ แผ่นที่ 1-9
- ปร.4-5 โรงจอดรถยนต์ (4 แผ่น)
- ปร.4 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 47-53
- ปร.4 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 39-46
- ปร.4 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 19-28
- ปร.4 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 10-18
- ปร.4 อาคารที่ทำการ แผ่นที่ 29-38
- ปร.4 อาคารเอนกประสงค์ แผ่นที่ 10-19
- บก.01
ประกาศราคากลาง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน พฐ.จว.นครนายก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซสำหรับตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก๊าซ พฐ.จว.ระยอง 18 ม.ค.65
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก๊าซฯ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถยนต์ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ฯ
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ ทว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายรื้อถอนตู้ดูดไอสารเคมีเพื่อติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าขนย้ายเครื่องG.C. ของ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซสำหรับเครื่อง G.C.(Air Zero) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ดีเอ็นเอ
- ราคากลาง โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของ พฐ.จว.ปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ Inverter ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียนโล่ 67175 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้สำหรับงานทะเบียนประวัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ พฐ.จว.สระแก้ว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์และกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.นครนายก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้สำหรับงานทะเบียนประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.นครนายก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.สระแก้ว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.สระแก้ว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการของพิสูจน์หลักฐาน 2
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊ครถยนต์โล่ทะเบียน 67143 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการของ พฐ.จว.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ พฐ.จว.นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการของ พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.นครนายก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมการติดตั้งท่อแก๊สสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.สระแก้ว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ใช้สำหรับงานทะเบียนประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวาล์วปรับแรงดันและวัดความดัน Regulator Air Zero พฐ.จว.ปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พฐ.จว.ปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซเพื่อไว้ใช้กับเครื่องตรวจยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โล่ 67804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ พฐ.จว.ปราจีนบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัอซื้อยางรถยนต์โล่ทะเบียน 67798 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซต่างเพื่อไว้ใช้กับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก๊าซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พฐ.จว.ระยอง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์และกระดาษ ของ พฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
- ประกาศผู้ชนะค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของพฐ.จว.จันทบุรี
- ประกาศผู้ชนะ ค่าจัดซื้อแก๊สของ พฐ.จว.สระแก้ว

 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
- การเปิดรับสมาชิกสมทบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๙๙
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ๑๖๘/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายอำนวยการและสนับสนุน )
คำสั่ง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ( สายเทคนิค )
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง
แก้ไขข้อมูลประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ทุน Forensic ballistics (นิติวิทยาศาสตร์สำหรับขีปนาวุธ)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถาณที่สอบข้อเขียนและระบบระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียะบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ (กลุ่มงานเทคนิค)
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เพิ่มเติม)