ตำแหน่ง:
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
ที่อยู่:
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์:
โทร: ฝ่ายอำนวยการ 038-276906 / งานทะเบียนประวัติฯ (ตรวจประวัติ) 038-287604
โทรสาร:
FAX: ฝ่ายอำนวยการ 038-276906 / งานตรวจเหตุ 038-260988
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)