พิมพ์

ขอเชิญร่วมงานพิธีลงเสาเอก วันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63 ณ ที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 (หลังใหม่) ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี