วันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.หญิง กิตติยา โตพัฒนกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ.2 และคณะ ในการตรวจมาตรการความปลอดภัย ในการเก็บรักษาของกลางยาเสพติด และตรวจราชการงานด้านต่าง ๆ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการ ให้อยู่ในระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งที่ทำงานและครอบครัว และได้ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการตรวจลายนิ้วมือแฝง  เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้ประกอบการเพื่อมิให้ล่าช้า และให้เสร็จทัน ตามกำหนด ก่อนเดินทางกลับได้มอบข้าวหลามให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป