วันที่28 พ.ค.2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศพฐ2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ณ.บริเวณ ศาลาประชาคม"รวมใจชน"ชลบุรี