วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา  08.45 น. พล.ต.ต.ทนงค์  ทองประดับเพชร ผบก.ศพฐ2 , พ.ต.อ.กิตติพัฒน์  พงษ์พนัส รองผบก.ศพฐ.2 พร้อมด้วย ผกก.ฝอ.ศพฐ2 และหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 หลังใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง( ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ) ณ ห้องประชุม ศปก.ศพฐ2